Polishing Wheel Complete 80pcs TOR VM

Polishing Wheel Complete 80pcs TOR VM

Rp 589.000

000

Contains of:

8mm 5pcs Coarse | 10mm 5pcs Coarse | 12mm 5pcs Coarse | 14mm 5pcs Coarse

8mm 5pcs Medium | 10mm 5pcs CMedium | 12mm 5pcs Medium | 14mm 5pcs Medium

8mm 5pcs Fine | 10mm 5pcs Fine | 12mm 5pcs Fine | 14mm 5pcs Fine

8mm 5pcs Superfine | 10mm 5pcs Superfine | 12mm 5pcs Superfine | 14mm 5pcs Superfine

Total 80pcs + 1 Lowspeed Mandrel

Promo menarik disini